Asquare.cz

Příběh nýtů


Brožura
Historie
Díl 3 -
Příběh nýtů

Obálka
6 náhledů
Reference


Nabídka brožury: Příběh nýtů 
Cena 199 kč, balné a poštovné (Zásilkovna) 134 kč, celkem 333 kč

Základní údaje: 
Počet stran textu 42, ilustrací 38 × barevně, formát knihy A5, 
130g křída, lepená vazba, barevná obálka 250 g matná křída lesklé lamino. 											
Další informace na vyžádání: nyty@asquare.cz 

Anotace
O historii nýtů, nýtování a výrobě nýtů. 
Technologie nýtů a nýtování je jednou z nejrozšířenějších a nejstarších metod spojování.
V období Římské říše byly měděné a železné hřebíky v konstrukci časté. 
Legie byly standardně vybaveny náprsním plátováním z plechu přinýtovaným na silné kůži. 
Římané vyráběli nýtované přilby, které byly silnější než řecké kolem švů a umožňovaly přichytit ochranu krku a tváře. 
Dochovaná výstroj také svědčí o použití nýtů v rámech obdélníkových štítů zvaných Scutum. 
Zřejmě především kvůli rozebírání byly rámy historických železných hodin spojené železnými klíny místo nýtů. 
Masivní použití nýtů odstartovala jejich strojní výroba v počátcích industrializace. 
Nejvýznamnějším konzumentem nýtů se stala rozvíjející se infrastruktura, 
stavba systémů kanálů, rozmach lodního průmyslu, námořní dopravy a železnice. 
Architekti nádraží, tržnic, lávek, mostů, viaduktů, věží, stožárů, vrat stavidel, 
zařízení přístavů, průplavů a kanálů, konstruktéři staveb z nýtovaných železných nosníků, 
položili základy pro smělé konstrukce a mrakodrapy. 
Nýty zosobňují industriální dekoraci. Neobejde se bez nich ani klasický film, 
např. světově proslulý Vynález zkázy (1958) režiséra Karla Zemana. 
Děj dobrodružného filmu je situován do éry průmyslové revoluce, 
tedy do doby, která zaznamenala masivní nárůst použití nýtů.
Později se nýty začaly používat v konstrukci „vzdušných lodí“. 
Použití nýtů ve vzduchu uspíšila zásadní inovace výroby hliníku a jeho slitiny s mědí pojmenovanou duralumin. 
Velmi kuriozní byl výbušný industriální nýt. 
Válečný program výroby letadel bude navždy spojený se jménem Rosie the Riveter, 
Růžena nýtovačka, kulturní ikonou představující miliony žen v zámoří. 
Stalo se symbolem jejich neúnavnosti a feminismu. 
Jméno se ujalo ze šlágru z roku 1942, který nazpíval Kay Kyser z Big Bandu. 
Nýtované předměty jsou nejen funkční, ale současně také estetické a prezentují řemeslný um. © MMXXII Všechna práva vyhrazena

Design A Square © 2022 All rights reserved