Workshop
 
A workshop of a technician Jim Eureca in the Old Smithy at the Powder Tower
Dílna J.E. ve Staré kovárně pod Prašnou věží
30/5/2022
A. Často se mluví o emisích uhlíku, jak jsme na tom v dílně pod věží?

J. Workshop produkuje podle výpočtu 104 tun oxidu uhličitého. Sdílíme vzorový výpočet uhlíkové stopy, k použití v MS Excel: Emize CO2 Workshop 

 

9/3/2022

 

D.N. Hledáme optimální nýtovací techniku na lehké plechy proměnných tlouštěk.
Poster  J. pro různé tloušťky jsou efektivní trhací nýty. 
 

4/1/2022

 N.A. Sháníme pojistnou kontra matici M20 minimální pevnosti 4. Matice musí jít volně našroubovat přes celý závit šroubu se zpětným utahováním s konstrukčním prvkem jištění závitu podle DIN 985.
 
J. I když ze základních typů samojistných matic to na žádnou nevypadá, přeci jen existují. 
Dostupnost bez záruky DE a F, ale příležitost, matice M20 ve fázi pokročilého projektu. Info:
Locking nut
 

19/10/2021

 

J.  Bazénová technika: Automatické zapínání průtokových solárních panelů

Návod na vyzkoušené zapojení

Na trhu existují důmyslné rozdílové regulátory teploty. Zde je jednoduché zapojení s kapilárovým čidlem T80F. Tento termostat lze samozřejmě využít i jinde. Nastavitelná teplota má rozmezí 0 - 90°C. Zapojení je paralelním doplňkem spínacích hodin pro režim filtrace. Zapojení musí provést kvalifikovaný elektrikář dle návodu dodané s čidlem. Čidlo lze kontaktně přichytit na zadní plochu solárního panelu např. silikonem, takže se snadno demontuje. S měděnou trubičkou se musí manipulovat opatrně, aby se nepoškodila kapilára. Při dosažení nastavené teploty se automaticky zapne čerpadlo, které se do minuty vypne. Osvědčilo se nastavení teploty na 35°C. Za plného slunce pak pumpa zapíná v cca 10 minutových intervalech. Čidlo tak automaticky vyplachuje ohřátou vodu z panelu do bazénu.

2/5/2020

 

J. Převodník zlomků a tisícín palců na milimetry do dílny
      Inch fraction thousands milimeters
   

Workshop

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.