Workshop
 
A workshop of a technician Jim Eureca in the Old Smithy at the Powder Tower
Dílna J.E. ve Staré kovárně pod Prašnou věží
30/5/2022
A. Často se mluví o emisích uhlíku, jak jsme na tom v dílně pod věží?

J. Workshop produkuje podle výpočtu 104 tun oxidu uhličitého. Sdílíme vzorový výpočet uhlíkové stopy, k použití v MS Excel: Emize CO2 Workshop 

 

9/3/2022

 

D.N. Hledáme optimální nýtovací techniku na lehké plechy proměnných tlouštěk.
Poster  J. pro různé tloušťky jsou efektivní trhací nýty. 
 

4/1/2022

 N.A. Sháníme pojistnou kontra matici M20 minimální pevnosti 4. Matice musí jít volně našroubovat přes celý závit šroubu se zpětným utahováním s konstrukčním prvkem jištění závitu podle DIN 985.
 
J. I když ze základních typů samojistných matic to na žádnou nevypadá, přeci jen existují. 
Dostupnost bez záruky DE a F, ale příležitost, matice M20 ve fázi pokročilého projektu. Info:
Locking nut
 

19/10/2021

 

J.  Bazénová technika: Automatické zapínání průtokových solárních panelů

Návod na vyzkoušené zapojení

Na trhu existují důmyslné rozdílové regulátory teploty. Zde je jednoduché zapojení s kapilárovým čidlem T80F. Tento termostat lze samozřejmě využít i jinde. Nastavitelná teplota má rozmezí 0 - 90°C. Zapojení je paralelním doplňkem spínacích hodin pro režim filtrace. Zapojení musí provést kvalifikovaný elektrikář dle návodu dodané s čidlem. Čidlo lze kontaktně přichytit na zadní plochu solárního panelu např. silikonem, takže se snadno demontuje. S měděnou trubičkou se musí manipulovat opatrně, aby se nepoškodila kapilára. Při dosažení nastavené teploty se automaticky zapne čerpadlo, které se do minuty vypne. Osvědčilo se nastavení teploty na 35°C. Za plného slunce pak pumpa zapíná v cca 10 minutových intervalech. Čidlo tak automaticky vyplachuje ohřátou vodu z panelu do bazénu.

2/5/2020

 

J. Převodník zlomků a tisícín palců na milimetry do dílny
      Inch fraction thousands milimeters

12/7/2019

 

Yard Spell Digital Carillon Clock

 Living Yard with Carillon Clock is Music to Everyone’s Ears
   

Workshop

 

 

 

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.